Terug naar overzicht

Conferentie verstedelijking 2018

Donderdag 4 oktober vond in Delft een conferentie omtrent Verstedelijking in Zuid-Holland plaats. Behalve bestuurders vanuit heel Zuid-Holland, mochten negen jongeren, die ook meededen met de Workshopdag Verstedelijking, hierbij aanwezig zijn en hun stem laten horen. Zo kan hun mening meegenomen worden in de beleidsplannen van de verschillende besturen.

Na een netwerklunch gingen de bestuurders met elkaar in gesprek aan de hand van verschillende stellingen over verstedelijking. Deze stellingen zijn tijdens de workshopdag ook voorgelegd aan verschillende jongeren, dus konden de bestuurders zien hoeveel procent van de jongeren het met de stellingen eens was. Daarnaast kregen twee van de aanwezige jongeren de mogelijkheid om hun mening toe te lichten op het podium.

Vervolgens werden er thematafels ingericht om te praten over de verschillende onderwerpen en sloten de jongeren zich hierbij aan. Afsluitend was er een borrel waar de jongeren konden netwerken en stageplekken en scriptieonderwerpen binnensleepten. Ook werd tijdens de borrel de adviesfilm vertoond die de jongeren tijdens de workshopdag maakten om hun belangrijkste adviezen en conclusies te delen.