Tweede Kamerverkiezingen 2021

De politieke keuzes gaan altijd over de toekomst. En die toekomst is van jullie. Jullie zullen het straks moeten doen met de gevolgen van keuzes die nu worden gemaakt. Toch zijn het nog steeds vooral politici van middelbare leeftijd die op dit moment het beleid bepalen. Daar komt bij dat de meest trouwe groep stemmers tijdens de verkiezingen bestaat uit gepensioneerde ouderen. Ondertussen wordt er heel veel óver jongeren gepraat en nog veel te weinig mét. Dat moet anders, vinden wij, want jongeren hebben hun ogen en oren altijd open en zijn net zo goed in staat om mee te denken en een mening te vormen over belangrijke onderwerpen. Daarom vinden wij dat jullie een (veel) grotere stem zouden moeten hebben in de samenleving. Met het Tweede Kamerverkiezingenproject willen wij daar een steentje aan bijdragen. 


Bekijk hier de stemwijzer

Bekijk hier de kennnis bijlage

Grote verkiezingsenquête 2021

Wij willen jullie de kans geven om goed geïnformeerd een mening te vormen en ook zelf je stem te laten horen. Daarom hebben we onze jongerenredactie gevraagd welke onderwerpen op dit moment echt belangrijk zijn voor jongeren. Over die onderwerpen hebben we een enquête gemaakt, de Grote Verkiezingsenquête, die door zo’n 300 jongeren in Schiedam is ingevuld. De uitkomst van die enquête geeft een goed beeld wat jongeren in Schiedam denken en vinden, en welke kant zij op willen. 

In gesprek met politici

Gewapend met de resultaten van de verkiezingsenquête is de jongerenredactie met politici van twaalf verschillende politieke partijen in gesprek te gaan. Ze hebben politici het hemd van het lijf gevraagd. Waarom is 50PLUS ook interessant voor jongeren? Wat wil DENK doen tegen discriminatie? En hoe gaat D66 ervoor zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij de politiek? Dit en veel, veel meer is ter sprake gekomen. De politici waren erg onder de indruk en de jongeren hebben meerdere uitnodigingen ontvangen om op een later moment, als de coronamaatregelen het weer toelaten, in Den Haag verder te komen praten – iets waar we hen graag aan houden. 

Stemwijzer voor jongeren

De resultaten van die gesprekken en van de enquête zijn verwerkt in een Stemwijzer voor jongeren. In die krant is precies terug te lezen wat partijen vinden van al die onderwerpen die jullie belangrijk vinden. Je ontdekt daarin ook hoe hun standpunten zich verhouden tot de mening van jongeren. Doorloop de vijf stappen van de stemwijzer en ontdek welke partij het beste bij jouw mening past. Ook vind je in de krant een bijlage met daarin een korte uitleg over hoe de Nederlandse democratie werkt. Dus heb jij altijd al willen weten wie er nu eigenlijk echt de baas is in Nederland? En wat er precies gebeurt nadat de stemmen zijn geteld? Check de krant! 

kinderkrant Tekengebied 1

Stemwijzer

kinderkrant Tekengebied 1

Kennisbijlage

Verkiezingsdebat: jongeren vs. politici

Maar een stemwijzer is natuurlijk niet de enige manier om erachter te komen welke partij het beste aansluit bij wat jij belangrijk vindt. Debatten zijn ook een veelgebruikt hulpmiddel om uit te maken welke partij jouw stem verdient! Daarom organiseren we, in samenwerking met de Bibliotheek Schiedam en de presentatoren van de Cor Potcast, op 10 maart het enige echte Schiedamse verkiezingsdebat voor jongeren. Daar introduceren jongeren de onderwerpen en stellen jongeren de vragen. Er mogen maar weinig mensen in de zaal aanwezig zijn, maar gelukkig is er ook een livestream en een chat, zodat ook jij al je vragen kunt stellen. 

Op 10 maart vind je op de homepage van deze site de link naar de livestream. 

Schiedamse jongerenverkiezingen

Last but not least kun jij in Schiedam, ook als je nog geen 18 bent, jouw stem uitbrengen tijdens de bij de Schiedamse Jongerenverkiezingen. Op 17 maart – tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingsdag dus – is de digitale stembus geopend en kun je alle opgedane kennis inzetten om jouw keuze te maken. Natuurlijk wordt de uitslag breed gecommuniceerd! Zo komen politici te weten dat jongeren óók kunnen meedenken en meedoen. 

Op 17 maart vind je op de homepage van onze site de link naar jouw digitale stembiljet.