Terug naar overzicht

Stroomopwaarts jongerenraad

Stroomopwaarts MVS is een organisatie die inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ondersteunt op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Ook veel jongeren komen in aanraking met de organisatie. Zo is de stap van school naar de arbeidsmarkt niet altijd even makkelijk. De Stroomopwaarts jongerenraad denkt mee over verschillende onderwerpen, zoals over hoe jongeren geholpen kunnen worden om uit de schulden te blijven, wat jongeren die in armoede opgroeien nodig hebben en over hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle jongeren een passende werk- of leerplek vinden. De jongerenraadsleden brengen daarna gevraagde en ongevraagde adviezen uit over hoe het aanbod van Stroomopwaarts zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van leeftijdsgenoten.