Terug naar overzicht

Stroomopwaarts Jongerenraad presenteert eindadvies

Maandag 9 juli was het zover: de eindpresentatie van de Stroomopwaarts Jongerenraad. De afgelopen maanden hebben de jongeren met een frisse blik kunnen kijken naar verschillende aspecten van het werk van Stroomopwaarts en hier een advies over mogen geven.

De adviezen richten zich op vier hoofdthema’s: bereiken van jongeren, schuldenpreventie, Startpunt GO! en inclusiviteit in de samenleving. Mustafa, Jeroen, Yoena en Chantal namen bij de presentatie ieder één thema voor hun rekening.

In een klassieke zaal van het stadhuis van Vlaardingen luisterden medewerkers van Stroomopwaarts en andere geïnteresseerden aandachtig naar het advies van de jongeren. Dat de websites meer gericht moeten worden op jongeren, zodat zij zich daadwerkelijk aangesproken voelen was een van de belangrijkste adviezen. Daarnaast is het van belang dat je als jongere goede voorlichting krijgt over wat je allemaal moet betalen en besteden zodat je zelf kunt inschatten welke aankopen verstandig zijn. Over Startpunt GO! had de jongerenraad veel te zeggen. Vooral de digitalisering van het bijhouden van ondernomen stappen in de vier-weken-termijn werd positief ontvangen.

Ten slotte gaf de jongerenraad aan dat Stroomopwaarts veel goede dingen doet op het gebied van inclusiviteit in de samenleving, maar ook daarbuiten. Dit wordt echter nog niet altijd naar buiten gedragen. Door een positievere toon en een duidelijker beeld voor jongeren wat zij aan Stroomopwaarts kunnen hebben, kan Stroomopwaarts nog meer bereiken.

Stroomopwaarts heeft de jongeren beloofd dat zij hen op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent hun adviezen. Daarnaast zullen zij op korte termijn het jaar evalueren om groen licht te krijgen voor een vervolg van de jongerenraad.