Terug naar overzicht

Les over zorgverzekeren

Vandaag kwam de DSW Jongerenraad weer bij elkaar in het kantoor in Schiedam. Na een korte introductie zijn de jongeren zelf hard aan de slag gegaan. Want dat de voorlichting over zorgverzekeringen voor jongeren die 18 worden tekortschiet, daar kunnen we het over eens zijn, maar hoe kunnen we die voorlichting dan vormgeven? Tijdens de vorige bijeenkomst kwam Vanessa met het idee om een les of lessenserie te ontwerpen, dus vandaag hebben de jongeren daar in groepjes aan gewerkt.

Wat weten de leerlingen voordat de les begint? Wat moeten ze aan het eind van de les kunnen of weten? En hoe zorgen we ervoor dat de les interessant én leuk is?

De jongerenraad had hier veel ideeën over waardoor er een interessante discussie op gang kwam. Het is vooral belangrijk dat de leerlingen uiteindelijk weten welke invloed hun keuzes hebben en dat er behalve een praktische les, wellicht ook een informatieles vooraf plaatsvindt. Heb jij nog ideeën? Laat het ons weten via de hotline bling!