Terug naar overzicht

Laatste adviezen Stroomopwaarts Jongerenraad

Donderdag 7 juni kwam de Stroomopwaarts Jongerenraad bij elkaar voor de laatste adviesbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst hebben de jongeren gebrainstormd over Startpunt GO en inclusiviteit in de samenleving. Zo konden zij erachter komen waar de verbeterpunten liggen in het proces van Startpunt GO en hoe we samen kunnen zorgen voor een inclusieve samenleving.

De afgelopen maanden hebben de jongeren veel geleerd over het reilen en zeilen van Stroomopwaarts. Ze hebben het gehad over schuldenpreventie, het bereiken van jongeren en nog veel meer. Met deze kennis konden zij dan ook goed onderbouwde adviezen geven. Hieruit kwam vooral naar voren dat de strikte aanpak van Startpunt GO positiever en vriendelijker moet. Wat betreft de inclusieve samenleving pleitten de jongeren voor samenwerking tussen bedrijven en maatjesprojecten, maar ook een documentaire zou kunnen zorgen voor meer awareness en begrip.

Binnenkort zal de Stroomopwaarts Jongerenraad nog een laatste keer samenkomen om hun advies te presenteren aan de medewerkers van Stroomopwaarts en andere belangstellenden.