Terug naar overzicht

Installatie DSW Jongerenraad

Afgelopen dinsdag 30 januari was het dan zo ver. Na enkele informatiebijeenkomsten werd de DSW Jongerenraad officieel geïnstalleerd. Voorafgaand aan de installatie vond de eerste adviesbijeenkomst plaats, waarin de jongerenraad advies uitbracht over de procedure bij DSW, wanneer je bijna 18 bent en dus een zorgverzekeraar uit gaat kiezen. Hier kwamen veel interessante adviezen uit. Het ondertekenen van de jongerenraadovereenkomst was dan ook vanzelfsprekend. Gevraagde en ongevraagde adviezen uitbrengen? Kritisch en onbevooroordeeld zijn? Check! Ook DSW heeft verklaard de adviezen serieus te nemen en waar mogelijk uit te voeren. Wij zijn erg benieuwd wat voor moois dit gaat brengen!